Disclaimer

De websites van Bevergroep BV – waaronder Beverbouw, Bever Schilderwerken en Bever Loodgieters - worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Bevergroep streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie, producten en diensten op deze sites. Bevergroep garandeert echter niet dat de inhoud ervan altijd juist of volledig is.

Ondanks alle aan de samenstelling van de Bevergroep-websites bestede zorg, kan noch de tekstschrijver, noch de ontwerper, noch Bevergroep BV aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit mogelijke fouten.

Deze disclaimer is opgesteld op 01 december 2008 en kan zonder vooraankondiging gewijzigd worden wanneer ontwikkelingen dit noodzakelijk maken.