Algemene voorwaarden

Op het merendeel van onze overeenkomsten met particuliere opdrachtgevers zijn de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010 (Covo2010) van toepassing.

Op al onze overige leveringen en diensten, aan particuliere en zakelijke opdracht-gevers, zijn de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 2013 (AVA2013) van toepassing.

BouwGarant

bouwgarant logo

Ons bedrijf neemt deel aan het kwaliteitslabel BouwGarant. Aannemers die bij dit keurmerk zijn aangesloten, dienen te voldoen aan strenge eisen op het gebied van vakmanschap en betrouwbaarheid. Hierop wordt periodiek getoetst.

BouwGarant beschikt over een Servicedesk en een Geschillencommissie.

VerBOUWgarantie

U kunt kiezen voor extra zekerheid door VerBOUWgarantie af te sluiten. Dit is een garantieregeling die opdrachtgevers beschermt tegen een aantal financiële risico's bij de uitvoering van een bouw- of verbouwingsopdracht.

De garantie heeft betrekking op (gedeeltelijke) vergoeding van schade bij insolventie van de aannemer en bij herstel van zichtbare gebreken en constructiefouten. U kunt de garantie alleen afsluiten als u werkt met een bedrijf met BouwGarant keurmerk.

VerBOUWgarantie dient vóór de aanvang van het werk te worden aangevraagd. Aan het afsluiten van de garantie zijn kosten verbonden, gerelateerd aan de hoogte van de aanneemsom.

Voor alle overige informatie kunt u terecht op de website van BouwGarant.